Kalin Chiu

Kalin Chiu

之前一直都有用木瓜膏嘅習慣,細細支又可以當潤唇膏又可以當藥膏真係好方便。呢支藍色嘅木瓜膏最近成為左我新歡,佢蘊含高濃度45mg/g天然有機木瓜萃取,比起平時用開紅色嘅木瓜膏多15%! 仲係我最中意嘅tiffany blue,一定係每個女生必備item!